Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2017

Hiện tại Phân từ(PRESENT PARTICIPLE) và Quá khứ Phân từ(PAST PARTICIPLE)

Cách sử dụng Hiện tại Phân từ(PRESENT PARTICIPLE) và Quá khứ Phân từ(PAST PARTICIPLE)
CÁCH SỬ DỤNG HIỆN TẠI PHÂN TỪ (PRESENT PARTICIPLE) VÀ QUÁ KHỨ PHÂN TỪ (PAST PARTICIPLE) trong tiếng Anh Ving Ved

Cách sử dụng Hiện tại Phân từ(PRESENT PARTICIPLE) và Quá khứ Phân từ(PAST PARTICIPLE)

Xin chào các bạn! Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ được tìm hiểu về Phân từ nói chung, Hiện tại phân từ và Quá khứ phân từ nói riêng. Bài viết vừa tổng quát vừa chi tiết nên khá là dài, các bạn chịu khó đọc và nghiên cứu nhé. “Từ từ thì cháo cũng nhừ”, đừng vội gì cả, vì đây cũng là một phần rất quan trọng trong tiếng Anh đấy các bạn ạ. Nào cùng bắt đầu thôi.

I. Participle (phân từ) và những điều cần biết
1. Participle là gì?
- Phân từ là một tính từ có nguồn gốc động từ (verbal adjective). Nó cũng được xem là động từ (verb) nhưng nhiệm vụ chủ yếu của một phân từ là chức năng tính từ (adjective), bổ nghĩa cho danh từ hoặc đại từ đi kèm

- Cũng vì lý do đó mà ngoài cái tên “Phân từ”, người ta còn gọi…

Sự khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

sự khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

giống nhau: chuyển ngượng cầm cố đều được hưởng chênh lệnh giá đều được nhận lãi—> cái này tùy, nếu là trái phiếu thì đươc nhận lãi, nếu là cổ phiếu thì có thể sẽ được nhận cổ tức tùy theo chính sách của công ty trong năm đó, nếu công ty làm ăn lỗ thì sẽ không có một đông xu nào cả đều là phuơng tiện thu hút vốn nếu là nhà phát hành đều là phưng tiện kinh doanh nếu là nhà đầu tư

Khác nhau:
+Cổ phiếu:
-Là chứng chỉ góp vốn, người sở hữu trở thành cổ đông.
-Ko có lãi suất.
-Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia vào hđ của cty.
-Cổ phiều ko có thời hạn, gắn liền với sự tồn tại của cty.
-Người sở hữu CP ko đc rút vốn trực tiếp.
-Độ rủi ro cao hơn TP.
-Do cty cổ phần phát hành.
-Ko có tính chuyển đổi thành TP

+Trái phiêú:
-Là chứng chỉ ghi nhận nợ, người sở hữu TP trở thành chủ nợ.
-TP có lãi suất.
-Chủ nợ ko có quyền biểu quyết, ko có quyền tham gia vào hđ của cty.
-TP có thời hạn nhất định.
-Được rút vốn khi đáo hạn.
-Ít rủi ro hơn CP
-Đc phát …

Sự khác nhau giữa liên kết ion và liên kết cộng hóa trị

Hình ảnh
Sự khác nhau giữa liên kết ion và liên kết cộng hóa trị
AA. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
II.Liên kết ion và cộng hóa trị
- Liên kết hóa học là sự kết hợp giữa các nguyên tử để tạo thành phân tử hay tinh thể bền vững hơn.
- Ccác nguyên tử của các nguyên tố có khuynh hướng liên kết với nguyên tố khác tạo thành để đạt được cấu hình electron bền vững giống như khí hiếm (có 22 hoặc 88 electron lớp ngoài cùng).
11. Liên kết ion
- Định nghĩa: Là liên kết được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.
- Sự hình thành liên kết ion
Nguyên tử kim loại nhường electron hóa trị trở thành ion dương (cation). Nguyên tử phi kim nhận electron trở thành ion âm (anion). Các ion trái dấu hút nhau bằng lực hút tĩnh điện tạo thành hợp chất chứa liên kết ion.
Ví dụ : Liên kết trong phân tử CaCl2CaCl2
Nguyên tử CaCa nhường 22 electron tạo thành ion dương.
CaCa →→ Ca2+Ca2+ + 22e
Nguyên tử Clo nhận 11 electron tạo thành ion âm.
Cl2Cl2 + 22e →→ 2Cl−2Cl−
Ion Ca2+Ca2+ và 22 ion Cl−Cl− hút nhau bằ…

Sự khác nhau giữa qa và qc

Hình ảnh
QA : Quality Assurance ( Engineer) là kỹ sư đảm bảo chất lượng. Công việc chính của những người làm bên lĩnh vực này trước hết là thiết lập và xây dựng sổ tay và các quy trình về các hệ thống quản lý chất lượng tại nơi đang áp dụng. Ví dụ: hệ thống ISO 9001, tiêu chuẩn ASME….. Trong quy trình hệ thống chất lượng tại công ty áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được chia là 4 cấp ( level) như sau:

Cấp I (level I): Sổ tay chất lượng trong đó viết đầy đủ chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng của công ty.

Cấp II: Quy trình hệ thống chất lượng.

Cấp III: Các quy trình áp dụng hay hướng dẫn công việc cho sản phẩm hoặc chi tiết gia công đang gia công.

Cấp IV: Các biểu mẫu, rất quan trọng vì đây là bằng chứng để người quản lý chất lượng có thể dùng nó truy tìm các điểm không phù hợp của hệ thống( điểm NC) hay truy tìm nguồn gốc sản phẩm, vv….

Ngoài ra QA Engineer còn làm các công việc như:

- Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng hàng năm của công ty.

- Tham gia các hoạt động cải ti…

Sự Khác nhau giữa Windows 32-bit và 64-bit?

Win 32bit và 64bit khác nhau như thế nào? Để máy tính có thể làm việc tốt với RAM (bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên) thì người dùng Windows sẽ cần phụ thuộc vào 2 phiên bản 32-bit hoặc 64-bit. Hiểu theo cách đơn giản, 64-bit có khả năng xử lý RAM và ứng dụng tốt hơn so với 32 bit.

4 cách đơn giản để kiểm tra cấu hình, thông tin phần cứng máy tính, laptop

Windows 32bit và Window 64bit là gì?

Windows 32bit và Windows 64bit đều là hệ điều hành được cài trên máy tính. Điểm khác giữa 2 HĐH chính là Window 32bit dành cho cấu hình phần cứng nhỏ hơn 4GB Ram còn Windows 64bit có thể nhận hơn 4GB.

Cụ thể, 64 bit có thể làm việc với bộ nhớ RAM có dung lượng trên 3,2GB (cũng có thể thấp hơn) đến 128GB, trong khi phiên bản 32-bit chỉ có thể nhận được bộ nhớ RAM tối đa là 3,2GB mà thôi.Vì vậy, nếu bạn cài đặt Windows phiên bản 32-bit trên một hệ thống máy tính sử dụng trên 3,2GB RAM thì coi như số dung lượng thừa sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Khả năng xử lý bộ nhớ lớn làm cho phiên bản 64-bit hiệu quả hơn …