Pin AA và pin AAA là gì?

Pin AA và pin AAA là gì? Pin AA và pin AAA là những dòng pin thông dụng nó khác nhau về kích thước. Pin AA có kích thước = 50.5 x 14.5 mm Pin AAA có kích thước = 44.5 x 10.5 mm Dung lượng điện của 2 loại pin này cũng khác nhau tất cả các loai pin AA đều có dung lượng cao hơn so với pin AAA. Tại sao lại như vậy là vì kích thước đường kính của pin AAA nhỏ hơn hẳn so với pin AA do vậy nguyên liệu làm pin AAA sẽ ít hơn từ đó dẫn đến dung lượng mah của nó có sự chênh lệch nhau dưới đây là sự khác nhau rõ rệt trên hình.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sự khác nhau giữa văn hóa và văn minh

Sự khác nhau giữa adn và arn

Sự khác nhau giữa thể loại tùy bút và thể loại văn truyện