Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?

Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi

Written By Tôi Thích on Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016 | 21:04

Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi
Đáp án: Sự sinh sản vô tính mọc chồi ở thủy tức và san hô cơ bản là giống nhau. Chúng chỉ khác nhau ở chỗ: ở thủy tức khi trưởng thành chồi tách ra để sống độc lập. Còn ở san hô, chồi vẫn dính với cơ thể mẹ và tiếp tục phát triển để tạo thành tập đoàn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét