Sự khác nhau giữa adn và arn

So sánh sự khác nhau giữa ADN và ARN


Sự giống nhau chưa ADN và ARN

Đều là các axit Nucleic có cấu trúc đa phân, đơn phân là các Nucleotit
Đều được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học : C, H, O, N, P
Đều có bốn loại Nucleotit trong đó có ba loại Nu giống nhau là A, G, X
Giữa các đơn phân đều có liên kết hóa học nối lại thành mạch
Đều có chức năng trong quá trình tổng hợp protein đề truyền đạt thông tin di truyền


Sự khác nhau giữa ADN và ARN

Về cấu tạo:
- ADN
Có hai mạch xoắn đều quanh một trục
Phân tử ADN có khối lượng và kích thước lớn hơn phân tử ARN
Nu ADN có 4 loại A, T, G, X

- ARN
Có cấu trúc gồm một mạch đơn
Có khối lượng và kích thước nhỏ hơn ADN
Nu ARN có 4 loại A, U, G, X

Chức năng:
ADN :
+ ADN có chức năng tái sinh và sao mã
+ ADN chứa thông tin qui định cấu trúc các loại protein cho cơ thể

ARN:
+ ARN không có chức năng tái sinh và sao mã
+ Trực tiếp tổng hợp protein ARN truyền thông tin qui định cấu trúc protein từ nhân ra tế bào chất
tARN chở a.a tương ứng đến riboxom và giải mã trên phân tử mARN tổng hợp protein cho tế bào
rARN là thành phần cấu tạo nên riboxom

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sự khác nhau giữa văn hóa và văn minh

Sự khác nhau giữa thể loại tùy bút và thể loại văn truyện