Sự khác nhau giữa đồng hóa với tiêu hóa và dị hóa với bài tiết?

Sự khác nhau giữa đồng hóa với tiêu hóa và dị hóa với bài tiếtĐồng hóa
_ Tổng hợp chất đặt trưng

_Tích lũy năng lượng ở các liên kết hóa học

Tiêu hóa
_ Lấy thức ăn biến đổi thành chất dinh dưỡng hấp thụ vào máu...

Dị hóa

_ Phân gải chất đặc trưng thành chất đơn giản

_ Bẻ gẫy liên kết hóa học giải phóng năng lượng

Bài tiết

_ Thải các sản phẩm phân hủy và sản phẩm thừa ra môi trường ngoài như phân, nước tiểu, mồ hôi, CO2.

_ Xảy ra ở tế bào_ Xảy ra ở các cơ quan

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sự khác nhau giữa văn hóa và văn minh

Sự khác nhau giữa adn và arn

Sự khác nhau giữa thể loại tùy bút và thể loại văn truyện