Sự khác nhau giữa đồng hóa với tiêu hóa và dị hóa với bài tiết?

Sự khác nhau giữa đồng hóa với tiêu hóa và dị hóa với bài tiếtĐồng hóa
_ Tổng hợp chất đặt trưng

_Tích lũy năng lượng ở các liên kết hóa học

Tiêu hóa
_ Lấy thức ăn biến đổi thành chất dinh dưỡng hấp thụ vào máu...

Dị hóa

_ Phân gải chất đặc trưng thành chất đơn giản

_ Bẻ gẫy liên kết hóa học giải phóng năng lượng

Bài tiết

_ Thải các sản phẩm phân hủy và sản phẩm thừa ra môi trường ngoài như phân, nước tiểu, mồ hôi, CO2.

_ Xảy ra ở tế bào_ Xảy ra ở các cơ quan

Nhận xét